930984535

Hydroizolační fólie z PVC-PDEKPLAN 76 k mechanickému kotvení 1,5 mm

Fólie z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) s výztužnou vložkou z PES (polyesteru) určená ke kotvení. Možnost použití do požárně nebezpečného prostoru – zkouška Broof (t3)

PoptávkaFólie DEKPLAN 76 jsou vyráběny z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) a obsahují výztužnou PES (polyesterovou) vložku. Barevné provedení těchto fólií je šedé. Používají se pro vytvoření jednovrstvé, mechanicky kotvené hydroizolace plochých střech. Je možné ji použít i k izolaci šikmých a strmých střech. Fólie se kotví k podkladu zpravidla ve spojích, v případě potřeby vysokého počtu kotev i v ploše fólie. Fólie DEKPLAN 76 má nejširší rozsah použití střešních skladeb do požárně nebezpečného prostoru. V autorizované zkušebně s ním bylo provedeno nejvíce zkoušek na trhu z hlediska chování při vnějším působení požáru, které jsou klasi?kovány jako BROOF (t3).


Varianty

Průměr Délka
balení 24m2
barva světle šedá
délka 15 m
tloušťka 1,5 mm
plošná hmotnost 1,85 kg/m2
UV odolnost ANO
faktor difuzního odporu 15000
chování při vnějším požáru Broof (t1), Broof (t3)
největší tahová síla 1000 N/50mm
ohebnost za nízkých teplot -25 °C
ochrana proti radonu ne
reakce na oheň třída E
rozměrová stálost 0,3 %
způsob stabilizace kotvení
šířka 1,6 m
tažnost 15 %
vodotěsnost vyhovuje
výztužná vložka PES tkanina

Další informace

šířka

1,6 m, 2,1 m

Mohlo by se Vám líbit…

DoP 100144795

DoP 100144795 –  prvek kotvícího systému ISO-TAK

Teleskopická hmoždinka R45

DoP 100144795 –  prvek kotvícího systému ISO-TAK


Nerezové vpusti Jual nepraskají vlivem zatížení spádových klínu sněhem a jejich následném pohybu k vpusti!
Nerezové vpusti Jual nepraskají vlivem zamrzání vtoku při vysokých mrazech!

Střešní nerezová vpust Jual

Nerezové vpusti Jual nepraskají vlivem zatížení spádových klínu sněhem a jejich následném pohybu k vpusti!
Nerezové vpusti Jual nepraskají vlivem zamrzání vtoku při vysokých mrazech!