Vpust
Teleskopická hmoždinkaVpustVpustTeleskopická hmoždinka

Testovaci produkt

Předpoklad:

 • je požadováno hromadně podepsat m výběrů a n vkladů. Budiž m>=0 a n>0. Hodnota n je omezena velikostí obrazovky signpadu pro zobrazení sumáře vkladů (reálně 7 vkladů).
 • Pokladní systém je zodpovědný za sdružení jednotlivých volní PK/Biosign do jedné hromadné operace
 • Výstup
Clear selection

Poptávkafemale-managerdocumentType

Typ: object

Presence: mandatory

Obsahuje typ dokladu.

 

isBatchMode

Typ: boolean

Presence: optional

Pokud se bude jednat o hromadný vklad nebo hromadný výběr/vklad, nutno nastavit na true. Pokud není uvedeno, default value je false. V případě hromadné operace je výstupem nefinalizovaný PDF dokument, který neodchází do eSpisu.

tabulkua 123 456 789
hodnota mala velka este vacsia

documentData

Typ: object

Presence: mandatory

Obsahuje data dokumentu, který má být podepsán. Data budou dodána ve fomátu JSON, a budou připravena spolu se šablonami pro jednotlivé typy operací od ČS (M. Plíšek).

 

mode

Typ: string

Presence: optional

Pokud je přítomen, musí mít hodnotu instant. Když není, bere se výchozí hodnota

 

passwordImage

Typ: string

Presence: optional

Obsahuje obraz podpisu kodovaný ve formě data URI schematu (viz níže)

 

 

Hromadný podpis vkladů nebo výběrů a vkladů

Název profilu: csas:batch-deposit-withdrawal

 

Pro hromadný podpis vkladů nebo výběrů a vkladů předpokládáme následující scénář

Předpoklad:

 • je požadováno hromadně podepsat m výběrů a n vkladů. Budiž m>=0 a n>0. Hodnota n je omezena velikostí obrazovky signpadu pro zobrazení sumáře vkladů (reálně 7 vkladů).
 • Pokladní systém je zodpovědný za sdružení jednotlivých volní PK/Biosign do jedné hromadné operace
 • Výstup:
 • vznikne m ePD dokumentů pro výběry. Každý z těchto ePD obsahuje vlastní DUID přiřazený již při generování první verze dokumentu, Bio podpis jednoho výběru, sumář (se všemi výběry i vklady pro danou hromadnou transakci) a PKI podpis celého dokumentu. Sumář se vkládá jako appearance speciálního podpisu v rámci dokončování dokumentu po potvrzení vkladů podpisem klienta. Sumář se vkládá ve formě obrázku tak, jak byl zobrazen na signpadu při finálním podpisu.
 • vznikne 1 ePD dokument pro vklady (tzn. 1 DUID). Tento dokument je vytvořen takto:
  • n detailů vkladových transakcí
  • sumář pro všechny vklady a výběry.

Další informace

tlošťka

1,5mm, 3mm, 5mm, 9mm

Technická specifikace

Teleskopická hmoždinka R45

Mohlo by se Vám líbit…


Nerezové vpusti Jual nepraskají vlivem zatížení spádových klínu sněhem a jejich následném pohybu k vpusti!
Nerezové vpusti Jual nepraskají vlivem zamrzání vtoku při vysokých mrazech!

Střešní nerezová vpust Jual

Nerezové vpusti Jual nepraskají vlivem zatížení spádových klínu sněhem a jejich následném pohybu k vpusti!
Nerezové vpusti Jual nepraskají vlivem zamrzání vtoku při vysokých mrazech!


Fólie z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) s výztužnou vložkou z PES (polyesteru) určená ke kotvení. Možnost použití do požárně nebezpečného prostoru – zkouška Broof (t3)

Hydroizolační fólie z PVC-PDEKPLAN 76 k mechanickému kotvení 1,5 mm

Fólie z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) s výztužnou vložkou z PES (polyesteru) určená ke kotvení. Možnost použití do požárně nebezpečného prostoru – zkouška Broof (t3)